In memoriam Willem de Rooij

 

 

Het bericht dat Willem op 14 september jl. in het bijzijn van zijn dierbaren is overleden, kwam hard aan. We wisten dat Willem in de laatste fase van zijn leven was.
Op zijn 68 ste verjaardag op 25 juli jl. hebben we een prachtige bijeenkomst gehad in de kerk in Smilde. Zijn laatste wens om op zijn verjaardag een “Dankdienst/Concert voor het leven” te houden, was tekenend voor hoe hij in het leven stond. De prachtige dankdienst en het concert waarvan Willem zichtbaar genoot, heeft ons diep geraakt. Onder het motto ” Weet je nog….? ” bedankte Willem vanaf de kansel iedereen voor de mooie herinneringen.
Na de dienst werd in de zaal bij de kerk een drankje en een Zeeuws hapje geserveerd, want het moest een feest worden. Willem, gezeten in een stoel heeft iedereen persoonlijk gesproken op een manier die hem zo typeerde.
We hebben Willem leren kennen als een humoristische, optimistische en vooral verbindende persoonlijkheid. We hebben met Willen genoten van mooie motorboottochten met onze Drentse Kotterclub. Vorig jaar in Kampen waren we allemaal welkom op het schip van Willem en Jenny voor het borreluurtje en de koffiebijeenkomst de volgende dag.
Kortom wat zullen we je missen Willem. Jouw overlijden is een verlies voor de mensheid.