interview over r.v.s. watertanks

‘Twee vliegen in één klap’ ,aan het woord is Henry Platje van STANRY SCHOONWATERTANK.

 

Het Nederlandse drinkwater is van een prima kwaliteit en hopelijk krijgt u het via de leidingen op de jachthavens schoon in de tank. Maar hoe is het na enkele dagen? En was het restant van het water in de tank wel schoon toen u bijvulde? Hoe schoon is de slang, die toch in de zon heeft gehangen en slechts even is doorgespoeld?

Wanneer het drinkwater lang en zonder conservering wordt bewaard kan er allerhande bacteriegroei plaatsvinden. Deze bacteriegroei kan zowel in kunststof als in r.v.s.-tanks voorkomen.

 

De laatste jaren werd Platje steeds vaker geconfronteerd met lekkende roestvast stalen drinkwatertanks. En niet alleen hij. Platje is met zijn bedrijf Stanry gespecialiseerd in roestvast stalen constructies in de jachtbouw en heeft zich in de materie verdiept.

Lekkende watertanks dus en dat is geen pretje in uw schip. Je moet er niet aan denken, dat een watertank gaat lekken. Meestal zitten de tanks onder de vloer en achter de betimmering en is vervanging een helse klus.

Er zijn inmiddels internationaal congressen gehouden over het ontstaan van lekken in de r.v.s.- tanks; er is uitgebreid onderzoek gedaan en het probleem heeft een oorzaak. In eerste instantie leefde de gedachte van verkeerde materialen of slecht uitgevoerd werk, maar hierin kon de oorzaak niet worden gevonden. Uiteindelijk is de zuiverheid van ons drinkwater een gevaar. Er zitten in ons drinkwater geen ontsmettingsmiddelen (meer) en dat leidt tot het gevaar van bacteriegroei. Erontstaat in tanks een zogenaamde biofilm, een slijmlaag waarin zich bacteriën nestelen. En juist die bacteriegroei van o.a. ijzer gerelateerde / sulfaat reducerende bacteriën leidt tot putcorrosie. Het proces heeft de naam Microbiële Corrosie gekregen (MIC of ook microbiologically induced corrosion)

Er zijn al tanks van drie jaar oud die lekken. Dan praten we over een r.v.s.-kwaliteit 316; dat is niet de minste  kwaliteit en toch zien we putcorrosie als gevolg van MIC. Platje toont angstwekkende foto’s.

De vraag rees of het bestrijden van de biofilm en daarmee de bacteriegroei in de watertanks ook de corrosie zou tegengaan. De bacteriën doen hun destructieve werk vooral onder de biofilm in een zuurstofarme omgeving. Na testen in de praktijk bleek dit een goede gedachte.

Stop de achteruitgang van de waterkwaliteit en bescherm de tanks tegen corrosie. Dus inderdaad de twee vliegen in één klap. Voor kunststoffen tanks geldt alleen het voordeel vanschoon water. En dat is ook de moeite waard.

 

 

Hoe is de corrosie te ontdekken?

De aanwezigheid van de agressieve Microbiële Corrosie (MIC) in de tank is te ontdekken door de aanwezigheid van rood pigment in uw drinkwaterfilters. Als de tank inwendig geïnspecteerd kan worden, kan worden geconstateerd dat deze agressieve bacterie zogenaamde tuberkels (een soort puistjes waarin het proces plaatsvindt) heeft gevormd, die de aanwezigheid van het corrosie proces in de tank bevestigen. Mocht de tank niet inwendig geïnspecteerd kunnen worden, dan is het mogelijk met een laboratoriumtest van het drinkwater de aanwezigheid van de bacterie te onderzoeken. Ook is het mogelijk met een microcamera op een flexibele kabel via de vulopening in de tank te kijken.

 

Wat nu?

De toevoeging van chloor in het drinkwater doodt weliswaar bacteriën, maar door chloor is het water niet meer als drinkwater te gebruiken. Zelfs niet voor thee of voor de koffie. Bovendien is langdurig chloorgebruik voor de mindere r.v.s. kwaliteiten schadelijk.

Stanry schoonwatertank heeft de oplossing gevonden in Plation mobiele filters. Op de beurs BOOT HOLLAND in februari van dit jaar toonde Stanry Schoonwatertank de filters. Platje vertelt er enthousiast over. De Plation filterpatroon is opgebouwd uit een combinatie van actieve kool en zeer harde keramische bollen welke voorzien zijn van een coating van zuiver, hoog kwalitatief colloïdaal zilver. In het water geven deze bollen volgens een natuurlijk proces zeer geleidelijk en langdurig zilverionen af. De actieve kool en de zilverionen zuiveren en conserveren het water, waardoor het langdurig fris en veilig blijft. Dat geldt voor alle tanks. Voor r.v.s.-tanks geldt bovendien, dat de microbiële corrosie (MIC) wordt tegengegaan.
Er is één mits aan verbonden: de tank moet eerst grondig schoon zijn zonder de aanwezigheid van de biofilm en de mic-bacteriën.

 

De lage concentratie zilverionen in het drinkwater vormen volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geen gevaar voor de gezondheid, mits de concentratie niet hoger is dan 100 mg/liter. Plation filters voldoen aan deze eis. Plation is in Nederland uitgebreid getest in de praktijk en in laboratoria, o.a. in samenwerking met het waterlaboratorium van waterleidingbedrijf Vitens.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Allereerst is het zaak uw watertank te controleren en schoon te maken. Wanneer er geen roestsporen en of tuberkels (puistjes) worden geconstateerd moet de tank  goed worden geschrobd en worden doorgespoeld om de biofilm te verwijderen. Dan volgt een ‘schokbehandeling’ met Hadex. Een chloorhoudend middel, dat speciaal voor de reiniging van tanks is ontwikkeld. Vervolgens moet dit worden nagespoeld met water en moet dat water goed worden weggespoeld.

 

Wanneer er wel de besmetting met de MIC bacterie wordt geconstateerd, dan is er een zwaardere behandeling nodig. De tank moet schoon worden geschrobd en worden behandeld met behulp van een speciaal voor dit doel ontwikkelde mix van water en voedsel kwaliteit zuren. Deze zure vloeistof wordt een aantal uren door de tank rondgepompt waarbij de aantasting opgelost wordt. Na de reiniging wordt het ‘vuile zure water’ opgevangen en geneutraliseerd naar een neutrale pH waarde waardoor alleen vuilwater overblijft dat kan worden weggespoeld door het zwart water riool. Daarna de tank goed doorspoelen met water. Dit is meer het werk van een professional, hoewel een handige doe-het zelver het ook moet kunnen.

Een mangat maken in een bestaande tank is dus nodig, maar ook dat is niet iets, dat de eerste de beste booteigenaar zelf doet.

 

Vervolgens komt dan de Plation mobiele dekfilter om de hoek kijken. Waar u voorheen de drinkwaterslang in de vulopening van uw schip hing, sluit u de slang nu aan op het Plation mobiele dekfilter. Aan de andere zijde van het filter maakt u een kort slangetje en hangt dat in de vulopening van de watertank. De aansluitingen op het filter bestaan uit de alom bekende tuinslangkoppelingen. Zo wordt het water vlak voor het in de tank komt gefilterd door de actieve kool en geconserveerd door de zilverionen.

 

Gevolg: water komt schoon in de tank en blijft dat ook door de aanwezigheid van de zilverionen. En voor r.v.s.-tanks wordt de kans op doorroesten tegengegaan. Als extra aanvulling op het Plation mobiel dekfilter kunt u desgewenst een Plation drijver rechtstreeks in de tank plaatsen. Lang stilstaand water wordt zo extra onderhouden

 

Na gebruik zet u de filter onder in de boot.

Er zijn drie formaten, waarvan de middelste 385 x 217 x  270 mm meet met een gewicht van ca. 3    kg. Het filter kan staand en liggend worden opgeborgen. Elk formaat heeft een eigen capaciteit. De filter patroon gaat twee jaar mee.

 

Wilt u dit alles nog eens nalezen, de specificaties zien of de producten bestellen?

Op www.schoonwatertank.nl vindt ualle informatie.