Koninklijke Onderscheiding

 

Hallo leden van de CGDK

Het doet mij deugd jullie te kunnen laten weten, dat Con vrijdag 26 april is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Con kreeg de onderscheiding toegekend vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Hoofddorpse samenleving. Zo is hij al meer dan dertig jaar actief voor de monumentenzorg in zijn gemeente en als lid van de Monumentencommissie leverde hij een belangrijke bijdrage aan de zogeheten ‘Inventarisatie van monumentwaardige objecten in de Haarlemmermeer’. Daarnaast zette Con zich de afgelopen jaren ook als vrijwillliger in op het gebied van de watersport, als secretaris van de Watersportvereniging Aalsmeer en als oprichter van de ‘Drentsche Kotter-Club’. Ook is Con sinds twee jaar coördinator van het lezerspanel van maandblad Motorboot.

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een zeer feestelijke plechtigheid in schouwburg De Meerse in het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Ook vijftien andere inwoners van de gemeente Haarlemmermeer kregen daar een lintje, onder wie sportpresentator Jack van Gelder. De 62-jarige Van Gelder, inwoner van Badhoevedorp, werd vanwege onder meer zijn belangeloze inzet voor de Amsterdamse voetbalclub AFC en voor de Stichting Cliniclowns benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder anderen Mart Smeets en René Froger (beiden met hun echtgenotes) waren naar de plechtigheid gekomen.

 

Voor Con bleef de onderscheiding tot het einde een verrassing. Ik had hem meegelokt naar de plechtigheid, met als smoes dat daar een kennis zou worden onderscheiden…

Ik ben apetrots op mijn gedecoreerde Con.  

Groet Gerry